Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación

La Gralla 1886

Logo

Periodich semanal y literari

Montevideo, 1885-1886

NOSTRES PROPÒSITS
Habent llegit per repetidas voltes en alguns bdiaris d’ aquesta ciutat, que ’s donaba percerta la surtida d’ un periódich redactat en nostra llengua, y procurant nosaltres inda­gar lo que hi habia de veritat en tals anun­cis, nos hém convensut, tota vegada que entre nostres paysans no habem trobat ’1 que havés tingut tal idea, que ditas noticias tenian per objecte, estimular à la colonia cata­lana d’aquesta República, que imitant à al­ tres, de provincias de nostra pàtria, tingués com ellas un periódich.
(...) A fi donchs, de que aqueixa activitat intelectual de nostre terra obtinga el premi que’s mereixen sos conreadors, procurarem in­culcar à nostres paysans el recort y amor à la terra ahont neixerem, ja que sembla se ha olvidat per alguns que tenen mes lo deber de recordarho.

Buscar
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Items

Elementos (mostrados por Fecha Publicación en Ascendente orden): 1 a 19 de 19

Información Relacionada

Fecha de lanzamiento
Facultad de Información y Comunicación - Instituto de Comunicación | Seminario de Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación | anaforas@fic.edu.uy